Haberler

Lisanslı Depoculuğun Artıları
Lisanslı Depoculuğun Artıları

Ülkemiz, coğrafi konumu sebebiyle dört mevsimi de görebilen, doğal güzellikleri ve her türlü tarımsal ürünün yetiştirilebilirliği bakımından çok zengin bir ülkedir. Kırsal alanlarımızın gerek düz gerekse dağlık olması ve hava şartlarına göre çeşit bakımından geniş bir yelpazeye sahip olması sebebiyle yetiştirme şansına sahibiz. Bu anlamda kırsal kalkınmayı sağlamak ve ticari gelişimin üretim merkezli olabilmesi adına Lisanslı Depoculuk, kısaca emtia bankacılığı olarak da tanımlanabilir. Üretici, yılın 12 ayında ürününü ister Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ister tüccara ister sanayiciye satabilmektedir.

Üretici, yoğun emek harcayarak elde ettiğini ürünü lisanlı depolarda doğal afetlere karşı (yangın, sel vb.) ya da diğer etkenlere karşı (hırsızlık, depolama sebebiyle ürün kaybı) muhafaza edebilir. Lisanslı depolamanın günümüzde, TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi) ile belirli kriterler çerçevesinde anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde hasat zamanı ürünler çoğunlukla satılmaktadır. Ancak tarımsal ürünlerin satış karının en fazla olduğu dönem kış dönemidir. Bu dönemsel geçiş esnasında üretici, ürünlerini güvenle koruyabilecek ve barındırabilecek depolar ister. Bu noktada kanun ve yönetmeliklerle hakları korunmuş üretici rahatlıkla lisanslı depolama yolunu tercih eder.


Diğer Haberler
Lisanslı Depoculuğun Önemi
Lisanslı Depoculuğun Önemi

Küresel ısınma ve betonlaşma nedeniyle ekim alanları daralmakta, gıda üretiminde yetersizlikler görüldüğü gibi üretilen ürünlerin de ziyan edilmemesi önem arz etmektedir. Sağlıklı depolara ihtiyaç duyulduğu, özellikle hasat döneminde ürünlerin oldukça olumsuz şartlarda stoklanması ve kısa süre içerisinde oluşan bozulmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle lisanslı depolara ihtiyaç duyulmuştur. Lisanslı depolarla üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri […]

Dünyada Lisanslı Depoculuk
Dünyada Lisanslı Depoculuk

Lisanslı depoculuk, ana hatları ile ABD’de ortaya çıkmıştır. Ürün senetleri finansmanının ortaya çıkışı, 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Amerika’da geniş toprakların ve elverişli arazilerin ekilmesiyle, iletişim ağının teknolojik gelişimi, tahıl ihracatını da hızlandırmıştır. Tahıl ihracatında ülkemizde olduğu gibi, karasal iklim yaşayan her coğrafi bölgede ve ülkede, tahıl fiyatları kış aylarında yükselmektedir. Bunun sebebi, hasat zamanında yoğun üretim […]

Lisanslı Depoculuğun Artıları
Lisanslı Depoculuğun Artıları

Ülkemiz, coğrafi konumu sebebiyle dört mevsimi de görebilen, doğal güzellikleri ve her türlü tarımsal ürünün yetiştirilebilirliği bakımından çok zengin bir ülkedir. Kırsal alanlarımızın gerek düz gerekse dağlık olması ve hava şartlarına göre çeşit bakımından geniş bir yelpazeye sahip olması sebebiyle yetiştirme şansına sahibiz. Bu anlamda kırsal kalkınmayı sağlamak ve ticari gelişimin üretim merkezli olabilmesi adına […]