Haberler

Dünyada Lisanslı Depoculuk
Dünyada Lisanslı Depoculuk

Lisanslı depoculuk, ana hatları ile ABD’de ortaya çıkmıştır. Ürün senetleri finansmanının ortaya çıkışı, 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Amerika’da geniş toprakların ve elverişli arazilerin ekilmesiyle, iletişim ağının teknolojik gelişimi, tahıl ihracatını da hızlandırmıştır. Tahıl ihracatında ülkemizde olduğu gibi, karasal iklim yaşayan her coğrafi bölgede ve ülkede, tahıl fiyatları kış aylarında yükselmektedir. Bunun sebebi, hasat zamanında yoğun üretim olup ihtiyaç durumuna bağlı olarak yoğun satışın yaşanmasıdır. Kış aylarında, ürün oranı düştüğünden otomatik olarak fiyatlar artmaktadır. Bu durumda depolamanın önemini ortaya koyar. Chicago’da 1800’lü yılların ortalarında büyük gelişim gösteren tarım ürünleri lisanslı depolanması, Chicago Ticaret Borsası (CBOT) desteği ile büyük atılım gösterip, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünya geneline ticaret bağlantısı sağlanmıştır.

Avrupa’ya bakacak olursak, 1965 yılından bu yana üretimin artırılması, üreticinin gözetilmesi, yüksek karda üretim bazlı ihracat gibi konularda günümüz AB ülkeleri arasında Ortak Tarım Politikaları uygulanmaktadır. Biraz detaylandıracak olursak, üreticinin belirli kriterlere takılmış ürünlerine fiyat desteği sağlanması, küçük ölçekli çiftçilerin korunması için ortak bir fiyat istikrarı sağlanması gibi adımlar atılmıştır. Bu doğrultuda, ilgili zamanlarda ürünlerinin satışını yapamayan üreticiler, ürünlerinin korunması ve depolanması adına devletler özelinde ve AB’nin ortak atılımıyla lisanslı depoculuğa geçiş yapılmıştır. Genellikle tarıma daha elverişli arazilere sahip Doğu Avrupa ülkelerinde (Bulgaristan, Macaristan, Slovakya vb.) lisanslı depoculuk daha yaygın ve gelişmiş düzeydedir.


Diğer Haberler
Lisanslı Depoculuğun Önemi
Lisanslı Depoculuğun Önemi

Küresel ısınma ve betonlaşma nedeniyle ekim alanları daralmakta, gıda üretiminde yetersizlikler görüldüğü gibi üretilen ürünlerin de ziyan edilmemesi önem arz etmektedir. Sağlıklı depolara ihtiyaç duyulduğu, özellikle hasat döneminde ürünlerin oldukça olumsuz şartlarda stoklanması ve kısa süre içerisinde oluşan bozulmalar nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle lisanslı depolara ihtiyaç duyulmuştur. Lisanslı depolarla üretici, tüccar ve sanayicinin ürünleri […]

Dünyada Lisanslı Depoculuk
Dünyada Lisanslı Depoculuk

Lisanslı depoculuk, ana hatları ile ABD’de ortaya çıkmıştır. Ürün senetleri finansmanının ortaya çıkışı, 19. Yüzyıla dayanmaktadır. Amerika’da geniş toprakların ve elverişli arazilerin ekilmesiyle, iletişim ağının teknolojik gelişimi, tahıl ihracatını da hızlandırmıştır. Tahıl ihracatında ülkemizde olduğu gibi, karasal iklim yaşayan her coğrafi bölgede ve ülkede, tahıl fiyatları kış aylarında yükselmektedir. Bunun sebebi, hasat zamanında yoğun üretim […]

Lisanslı Depoculuğun Artıları
Lisanslı Depoculuğun Artıları

Ülkemiz, coğrafi konumu sebebiyle dört mevsimi de görebilen, doğal güzellikleri ve her türlü tarımsal ürünün yetiştirilebilirliği bakımından çok zengin bir ülkedir. Kırsal alanlarımızın gerek düz gerekse dağlık olması ve hava şartlarına göre çeşit bakımından geniş bir yelpazeye sahip olması sebebiyle yetiştirme şansına sahibiz. Bu anlamda kırsal kalkınmayı sağlamak ve ticari gelişimin üretim merkezli olabilmesi adına […]