Platformda Satış İşlemi

Ülkemizde her çeşit ürün, kurulan belirli platformlar tarafından satış anlamında desteklenmektedir. Bunun amacı, başta küçük ölçekli üreticinin ve genel itibariyle üreticinin mağdur olmamasını sağlamak, çeşitli sebeplerden ötürü ürünü belirli kriterlere takılmış olan üreticinin kar etmesini sağlamak, üretim bazlı ekonomik kalkınmayı hızlandırmak vb. konularda destek olmaktır.

Ülkemizde yer alan Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Deniz Ticaret Odaları, üyelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü mesleki faaliyetlerine destek olarak, birbirleriyle ve diğer iş ortaklarıyla uyumlu bir pazar oluşmasına destek olmaktadır.

Kuruluş ve faaliyete geçen ticari odaların düzenli olarak devlet tarafından incelenen belirli şartlara uyumlu ve standartlara uygun işlem yapması gerekmektedir. Bu noktada ilgili odalar, gerekli kayıtların bakanlık standartlarına göre yapılması hususunda yükümlüdürler. Buna ek olarak, faaliyet gösteren ve bu alanda belirli koşullarla gerekli işlemleri yapan kurum ve kuruluşlarda aynı yükümlülüklere sahiptir. Ticaret siciline kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler ve bu kişilerin fabrika ve şube gibi ilgili işlemleri yapan kurum ve kuruluşlar, ilgili yönetmelik gereği bulunduğu bölgedeki ticaret odasına kayıt olması gerekmektedir. Üreticinin, gerekli işlemleri yapılıp satışı gerçekleştirmesi adına lisanslı depoculuk, satış sürecine dek ürünlerin muhafazasını sağlar.

Ayrıca, ticaret odalarının ilgili kanun ve yönetmelikler gereği düzenleyeceği belge ve sağlayacağı hizmetlerden bazıları şunlardır;

  • Rayiç fiyatların (güncel piyasa değeri) onayı
  • Bilirkişi ve eksper raporları ile kapasite raporları
  • Kalite, yeterlik ve numune belgeleri.
  • Yerli malı belgeleri.
  • Oda mensuplarına ait kayıt ve sicil suretleri ve üye kimlikleri
  • Mücbir sebep belgeleri
  • Ticaret sicili hizmetleri
  • Ticarî ve sınaî mahiyette diğer her türlü belge ve bilgiler ile hizmetler
  • Fatura suretlerinin onayı
  • Ticarî şahitlik belgesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hakkında yazılı veya sözlü sorulara cevaplar.